4 Barrierer for Automation med Kollaborative Robotter

Og hvordan du nedbryder dem

Inden du sætter i gang...

med dine projekter med kollaborative robotter, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de udfordringer og barrierer, der kan opstå første gang, du vil integrere cobots i din produktion.

I denne blog beskriver vi 4 barrierer for automation med kollaborative robotter, og hvordan du nedbryder dem, så du bedst kommer fra start. 

Kollaborative robotter er først og fremmest beregnet til at løse opgaver sammen med dine operatører, hvilket arbejdsopgaven skal reflektere. Hvis opgaven kan løses uafhængigt af operatører eller medarbejdere, anbefaler vi i stedet, at du tager et kig på vores industrirobotter fra japanske NACHI her.

[Vil du automatisere med kollaborative robotter? 
Læs vores whitepaper 'Kollaborative Robotter 101']

Den første barriere: Programmering

Blandt mange SMV'er er der ofte en bekymring for, at programmeringen med kollaborative robotter kan blive mere komplekst, end de har kompetencer til. Især i forhold til den applikation, de gerne vil automatisere. Dette gælder selvfølgelig også ofte for traditionelle industrirobotter; især hvis man ikke har tidligere erfaring med at få integreret robotter i sin produktion.

Manglen på denne interne know-how kan blive en stor barrikade for overhovedet at starte på cobot automation. Tit betyder dette konkret, at virksomheder ser det som en selvfølge, at de er for små til cobot automation, at det er unødvendigt, eller at medarbejderen ser det som en trussel for deres job. 

Modsat har større virksomheder sjældent udfordringer på programmering, da de har medarbejdere dedikeret til denne type opgave; især hvis de allerede har stor erfaring fra traditionelle industrirobotter.

Så hvad kan man gøre for at nedbryde denne barrikade?

Som så mange andre udfordringer, kan man takle det fra flere sider. 

  • Opkvalificering af en medarbejders kompetencer i softwareprogrammering (supplement)
  • Tage kontakt til integratorer og hyre professionel hjælp (anbefales)
  • Undersøgelse af forskellige stakeholders holdning til automation (ledelse, medarbejdere m.v.)

[Skal du bruge en checkliste til dit automationsprojekt? 
Se vores checkliste sidst i vores whitepaper 'Kollaborative Robotter 101']

Den anden barriere: Integration

Dette bringer os videre til den næste barriere, som mange SMV'er står over for. Hvordan får vi lige integreret vores nye cobot i vores produktion?

Mange virksomheder ser en udfordring og afmagt i, at få deres cobots til at snakke med deres gamle systemer. Deres gamle PLC-system med en højmoderne kollaborativ robot - kan det lade sig gøre?

Det korte svar: Ja, det er ikke et problem.