Højdepunkter
 • Hurtig og præcis måling, positionering og stor detektionsbredde af materialer.
 • IO-Link sensorer kan anvendes i IO-Link tilstand eller standard I/O tilstand.
 • Sensoparts afstandssensorer dækker over mange forskellige applikationer:
  • Trianguleringssensorer til tætholdsapplikationer.
  • Time-of-flight sensorer til lange arbejdsdistancer.


Sensopart Distance Sensors til præsice målinger af afstande.

Afstandssensorer


Triangulering på nært hold.

Målingsprincippet for optisk triangulering er velegnet til at fastslå præcise afstande på tæt hold. Med hjælp af den specielle optiske modtager og positionssensitive detektorer, (for eksempel fotodioder), kan sensoren fastslå objekters afstande, uanset hvor refleksive de er. Farve og overfladers egenskaber har derfor ingen betydning for målingens præcision.

Time-of-flight for lange afstande

SensoPart bruger Time-of-flight teknologi til at måle lange afstande (helt op til 250 meter). Sensorne udstråler pulserende laserlys som reflekteres tilbage fra målobjektet. Distancen til objektet fastslås ved tiden taget mellem udstråling og modtagelse af lyset. Brugen af det pulserende laserlys undertrykker baggrundslyset pålideligt, og har derfor høj immunitet over for det omkringliggende lysmiljø.   


Fotoelektriske sensorer


Fotoelektriske sensorer og diffuse fotoceller er standarden inden for automationsteknologi. Derfor vil du hos SensoPart finde sensorer og fotoceller for næsten enhver tænkelig applikation. 

SensoParts product portefølje tilbyder et omfattende udvalg af forskellige varianter på størrelse og målelængde. 

Uanset om du vælger en mindre sensor til begrænsede maskinforhold eller en større sensor med lange rækkevidder og skanningsdistancer, kan du vide dig sikker på den fantastiske performancedata, høje pålidelighed og solide tyske håndværk.
Højdepunkter
 • Forskellige transmitterende lyskilder til forskellige applikationskrav: Laser, LED eller infrarød lyssendere 
 • Flere forskellige indstillingsmuligheder: potentiometer, teach-in, eksternt kontrolkabel eller fast forudindstilling.
 • Avanceret laserteknologi – små laserlyspunkter til super akkurat detektion af smådele.Højdepunkter
 • Efficient detektion af dele
 • Præcis højhastighedsdetektion af selv de mest mindske forskelle i farveværdier, gråskala, såvel som ikke-farver.
 • Akkurat og hurtig detektion af trykmærker.
 • Flere forskellige output og brugerflader til nem integration i maskinstyringssystemer.  
 • IO-Link sensorer kan bruges i IO-Link tilstand eller standard I/O tilstand.


silhouette photography of person

Farve- og Kontrastsensorer


Tilknytningen af farvemærker, som efterfølgende evalueres med en farve- eller kontrastsensor, er en gennemprøvet metode til at identificere objekter i industriel produktion. Selv objekter med forskellige former og overflader kan præcist blive målt på denne måde.

Farvesensorer kan anvendes til sortering af emballage eller tjek af mærkater. Ligeledes er de stærke til at opdage farver og farveforskelle på emballage og film.

Kontrastsensorer kan finde trykmærker med selv de mindske variationer i gråværdier i print- og emballageindustrien.

Derudover har SensoPart luminescensfølende sensorer, der kan læse mærkater på glasflasker og opdage usynlige trykmærker til justering af objekter.
Invite us to your location!

Let's talk about your vision needs.


Book a robot visit Ready to ask a question?

We answer within 24 hours on week days!

Ask a question