4 Barrierer for Automation med Kollaborative Robotter

Og hvordan du nedbryder dem

Inden du sætter i gang...

Inden du sætter i gang med dine projekter med kollaborative robotter, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de udfordringer og barrierer, der kan opstå første gang, du vil integrere cobots i din produktion.

I denne blog beskriver vi 4 barrierer for automation med kollaborative robotter, og hvordan du nedbryder dem, så du bedst kommer fra start.

Kollaborative robotter er først og fremmest beregnet til at løse opgaver sammen med dine operatører, hvilket arbejdsopgaven skal reflektere. Hvis opgaven kan løses uafhængigt af operatører eller medarbejdere, anbefaler vi i stedet, at du tager et kig på vores industrirobotter fra Nachi her. industrirobotter fra NACHI  her.

Den første barriere: Programmering

Blandt mange SMV'er er der ofte en bekymring for, at programmeringen med kollaborative robotter kan blive mere kompleks, end de har kompetencer til. Især i forhold til den applikation, de gerne vil automatisere. Dette gælder selvfølgelig også ofte for traditionelle industrirobotter; især hvis man ikke har tidligere erfaring med at få integreret robotter i sin produktion.

Manglen på denne interne know-how kan blive en stor barrikade for overhovedet at starte på cobot automation. Tit betyder dette konkret, at virksomheder ser det som en selvfølge, at de er for små til cobot automation, at det er unødvendigt, eller at medarbejderen ser det som en trussel for deres job.

Modsat har større virksomheder sjældent udfordringer på programmering, da de har medarbejdere dedikeret til denne type opgave; især hvis de allerede har stor erfaring fra traditionelle industrirobotter.

Så hvad kan man gøre for at nedbryde denne barrikade?

Som så mange andre udfordringer, kan man takle det fra flere sider.

  • ·         Opkvalificering af en medarbejders kompetencer i softwareprogrammering (supplement)
  • ·         Tage kontakt til integratorer og hyre professionel hjælp (anbefales)
  • ·         Undersøgelse af forskellige stakeholders holdning til automation (ledelse, medarbejdere m.v.)

Den anden barriere: Integration

Dette bringer os videre til den næste barriere, som mange SMV'er står over for. Hvordan får vi lige integreret vores nye cobot i vores produktion?

Mange virksomheder ser en udfordring og afmagt i, at få deres cobots til at snakke med deres gamle systemer. Deres gamle PLC-system med en højmoderne kollaborativ robot - kan det lade sig gøre?

Det korte svar: Ja! Det er ikke et problem.

Det lange svar:

Det er vigtigt som virksomhed at orientere sig på den tidshorisont sådan et projekt kan tage. Kollaborative robotter kan sagtens velintegreres i gamle systemer, men det kan forlænge den forventede tidshorisont. 

Vi anbefaler, at man tager en dialog med robotleverandøren OG integratoren - gerne sammen - så et overblik over de anvendelige protokoller (eks. EtherNet/IP, Profibus, EtherCat, Modbus) mellem system, applikation og robot kan skabes.

Det positive er, at når man så skal udvide med endnu en kollaborativ robot, har man tidligere erfaring, der kan nedkorte tidshorisonten, så nedetiden begrænses og produktiviteten styrkes hurtigere.

Den tredje barriere: Hastighed

Så langt, så godt. Nu ved vi, at dine medarbejdere er med på projektet, og ser det som en personlig fordel, at de trælse opgaver overtages af robotten, imens de beholder de sjove. Vi ved også, at integration af den kollaborative robot er muligt. Hvad så nu?

Den store fordel ved kollaborative robotter er opgaveløsningen i samarbejde med operatøren. Det betyder konkret, at medarbejderen kan interagere med robotten på tæt hold uden sikkerhedsnet. Det betyder dog ikke, at sikkerhed i sig selv skal forkastes, hvilket vi kommer ind på i næste barriere.

Af sikkerhedsmæssige årsager er hastigheden på alle kollaborative robotter mindre end på traditionelle industrirobotter. Fordelagtigt betyder dette at kollaborative robotter ikke er farlige at arbejde tæt på, især fordi deres nyttelast ofte ikke overstiger 20kg (med undtagelser op til 30-35 kg).

Det kan give nogle udfordringer i forhold til at vægte fordelene ved interaktion, arbejdsmiljø og lav cyklustid med hinanden. Hvis der er en løsning på applikationen, hvor en interagerende operatør ikke nødvendigvis skal være en del af opgaven, anbefaler vi at tage et kig på traditionelle robotter.

[Få et overblik over vores serier afNACHI industrirobotter her]

Den fjerde barriere: Sikkerhed

Selvom kollaborative robotter er komplet sikre at anvende i dit produktionsmiljø tæt på dine medarbejdere, er der alligevel nogle overvejelser omkring sikkerhed, man skal overveje. For eksempel er cobot applikationer ikke undtaget for CE-mærkning og ISO-standarder.

Vi ser mange SMV'er, der tager et pragmatisk syn på sikkerhed, hvilket i sig selv ikke er en dårlig ting; men kobler denne pragmatik på forglemmelse af gældende lovgivning. Så hvordan indtænker man fornuftige sikkerhedsforanstaltninger ind i en sikker robot?

Det gode tip er simpelthen at indtænke sikkerhed tidligt i forløbet. Hvordan kommer robotten til at interagere med system og mennesker i løbet af arbejdsdagen? Er denne ens hver gang?

Rokae har gjort et imponerende skridt i retning af mere præcise og sikre robotapplikationer ved at udstyre deres cobots med integrerede torque force sensorer i hvert led. Denne teknologiske udvikling giver Rokae cobots en hidtil uset grad af nøjagtig kraft- og kraftkontrol i alle deres bevægelser.

Med disse sensorer oplever ROKAE cobots Med disse sensorer oplever Rokae cobots enestående præcision i opgaveløsning, hvilket gør dem velegnede til en bred vifte af applikationer, herunder montering, inspektion, og samarbejde med mennesker. Disse cobots er i stand til at tilpasse sig skiftende opgaver og sikre, at den nødvendige kraft anvendes med præcision, hvilket resulterer i øget effektivitet og produktivitet i industrielle og produktionsmiljøer.

Ved at integrere torque force sensorer i deres cobots har ROKAE også sat en ny standard for sikkerhed. Sensorerne muliggør overvågning af kraftanvendelse, hvilket forhindrer overdreven kraft og potentielle farer. Dette gør ROKAE cobots velegnede til samarbejde med mennesker i et bredt spektrum af applikationer uden risiko for skader eller uheld. Se videoen herunder, for at se den sikre ROKAE Cobot in action!

Bonus Barriere: Tidligere erfaringer

Der sker ofte det, at SMV'er har et langtrukkent forløb med deres første integration af kollaborative robotter, eller ikke opnår de forventninger til robotten, de havde tiltænkt.

Det betyder ikke, at cobots er en dårlig investering; men at det er ekstra vigtigt at holde for øje, hvornår cobots er den rigtige type robot til din applikation. Lidt ligesom at anvende delta-robotter til palletering af tunge kasser. Måske pick & place af lette, små kasser i større kasser, hvis man vil.

Forberedelse af de potentielle faldgruber, der kan trække forløbet ud, eller skabe et mismatch mellem forventninger og realitet er det vigtigste. Det håber vi, dette blog-indlæg kan skabe et overblik over.

Tak for at læse med. Vi elsker at snakke om robotter, applikationer og projekter. Kunne du bruge lidt sparring på de robotter, sensor, software og gribere, du skal bruge til dit projekt? Så klik på linket herunder og udfyld kontaktformularen, eller giv os et lille ring på 71 61 50 00.

Kontakt for en uforpligtende snak