Dansk industriproduktion 2022

første halvår

Fremskridt i dansk industriproduktion


Året 2022 har gennem sommermånederne oplevet en solid gennemsnitlig stigning i den danske industriproduktion med et all-time højdepunkt på 23 procent i Juni-måned. 

Fortsætter denne stigende tendens i industriproduktion, og hvordan spiller automation og robotter ind i denne nye udvikling? Hvilke typer virksomheder er det, der har klaret sig bedst igennem de 2 kriser og den stigende inflation? Det arbejder vi på at besvare i dette blogindlæg.

Vi kommer til at gennemgå efterfølgerne på Corona-krisen, hvordan eksport/import er blevet påvirket af Krigen i Ukraine, og selvfølgelig hvordan den høje inflationen i Danmark kan have en indflydelse på salget af automationsprojekter.

Måske har din virksomhed haft succes gennem 2020erne?

*Growth in industrial production in Denmark (%).


Automation og digitalisering som redningsvest til Corona-krisen

I opløbet til corona-krisen i 2020 var den generelle tendens at undgå store investeringer i ny teknologi. I 2021 har det dog vist sig, at have været en fordelagtig strategi at automatisere og digitalisere meget af sin produktion for at undgå tab ved hjemsendelse eller skærpet afstand mellem medarbejdere. Har dine medarbejdere nydt at arbejde fra hjemmekontoret?

En analyse foretaget af Innovation Benchmark viser, 

"at det har betalt sig at investere i fx automation med robotter, øge digitaliseringen og produktudviklingen. 34 procent af de virksomheder, som har øget investeringerne under Covid-19 har haft en stigning i omsætningen, mens kun 3 procent af de virksomheder, der har reduceret med investeringer, har haft en stigning (teknologisk.dk)."

En lignende tendens har gjort sig gældende for virksomhedernes evne til at fastholde beskæftigelsen. Af de virksomheder, der investerede, har 29 procent øget beskæftigelsen, mens kun 3 procent uden investeringer i automation, innovation og digitalisering har fået flere ansatte.

Den proaktive tilgang til krisen med innovationshatten på har været en af de gode strategier til at holde sin virksomhed på toppen under corona-krisen. 

Set med innovationsbriller har hjemmearbejde faktisk haft flere positive effekter på arbejdskvaliteten og innovationen end mange nok ville have forventet. De gode forskere på Aarhus BSS har gennem et nyt studie tydet, 

"at virksomheder, der bibeholder distance-arbejde efter corona-krisen er mere effektive og innovative end dem, der sender medarbejderne tilbage på kontoret på fuldtid (Aarhus BSS)."

Kriser ændrer måden vi tænker, arbejder og lever på. Den arbejdskultur, vi kalder for normen, er måske mindre effektiv, end vi regner med. Stå op, møde op, holde op og gå hjem. Derfor har det været en fordel at tale om arbejdskultur, for at fremme innovationsfordelene, som krisen har skabt.

En fleksibel tilgang til arbejdskultur, hvor hjemmearbejde har været en mulighed, har givet mange virksomheder flere point på innovationsscoren.

Andre mener dog, at tilbagegangen af robotsalget, automation og digitalisering i 2020 har skyldes en mætning i dansk produktion fra 2017 af.  Det var kun drikkevare- og fødevareindustrien samt plastik- og kemibranche, der så en fremgang i robotteknologi i 2020. Noget der formodentlig kunne skyldes den høje efterspørgsel på beholdere til håndsprit, mundbind og farmaceutiske produkter (ing.dk).

Metalindustrien er den største branche i Danmark, der investere i automation og innovation. Men har de faktisk nået mætningspoint? stigningen på 23 procent i industriproduktion kunne tyde på noget andet.

Et stort slag til nem import i Europa

Import har overordnet fået et større slag fra starten af 2022 og efter. Krigen I Ukraine har skabt tumult på den internationale handel. Effekterne er meget tydeligere, selv inden for Danmarks grænser. Men har denne krise haft en negativ effekt på automation af dansk industri?

Forsyningskæder er blevet forstyrret med prisstigninger og inflation som følge. Mangel på fødevare, råmateriale og komponenter gør det dyrere både for almindelige borgere, men også virksomheder, at leve - hvilket giver store sving i efterspørgslen på nogle varer. Handelsruter sløjfes eller ændres, så fragtpriser stiger (Centre for the Promotion of Imports - CPI).

Især den store effekt på handelsruter og fragtpriser har haft en stor betydning for leveringstiden og på mange typer produkter. Prisen på energi og brændstof er skudt i været ved manglen på russiske råstoffer, hvilket har gjort det dyrere og sværere at få fragtet stort gods (UNCTAD).

Hvis din virksomhed primært fragter gennem luftfart kan du have oplevet store prisstigninger. Den opretterede No-Fly zone i størstedelen af Ukraine og Rusland har medført dyre omdirigeringer af ruter. Fragt gennem søtransport er ligeledes stadig presset.

Fragtpriser fra 2019 til 2022 under Corona-pandemien og krigen i Ukraine.


Især for små- og mellemstore virksomhederne kunne den kombination tyde på, at innovation vil blive nedprioriteret for at følge med prisstigningerne. Derfor er der mindst 2 elementer, der har gjort det sværere at skabe vækst inden for automationsbranchen i 2022. 

Det er blevet dyrere for virksomheder at importere/eksportere deres varer. Import af robotter og udstyr til automation er blevet dyrere, hvilket øger projektprisen.

Betyder den stigende inflation færre automationsprojekter?

På trods af den disse to forskellige kriser har danske industrivirksomheder indtil videre set en gennemsnitlig positiv vækst i 2022 med helt op til 23 procent i Juni måned. Dette på trods af øgede importpriser som både påvirker virksomhedernes indtjening, men også slutprisen for færdige automationsprojekter, hvis alle materiale eller robotter ikke kan indhentes lokalt.Nachi LogoFor eksempel har NACHI undgået de største fragtproblemer i Europa ved at have et kæmpe lager af deres populære robotserier stationeret i Tyskland, så fragt kun tager 72 timer til et hvert land i Europa, august 2022.Kriser får inflationen til at stige hurtigt. En ændring som har mindsket niveauet af innovation i mange virksomheder, øget udgifterne til fragt, og skabt mindre overskud til automation. 

Alligevel har vi set store teknologiske fremskridt, og stærkt vækst inden for automationsbranchen. En stålfast ånd, der ikke er til at tage fejl af, når man har været til robotmesserne R22 i Odense og Automatica i München i løbet af 2022.

Benzin og diesel pumpepris

Benzin og diesel pumperis fra 2020 til 2022 med en løbende stigning, som aftager i Juni 2022.


Opbremsningen af den globale økonomi har i august-måned 2022 langsomt sænket efterspørgslen på olie, hvilket giver udslag i en faldende oliepris. Endelig, efter den høje stigning som følge af hjælpepakker til virksomheder under corona-krisen og Krigen i Ukraine senere (TV2øst). En udvikling, der kunne tyde på, at vi når tilbage til en punkt virksomhederne og borgere kan følge med på. Incitamentet til at vente med automationsprojekter faldende.


Mindre automation og færre robotter? Tværtimod.

Så for at vende tilbage til om den en stigende tendens i industriproduktion vil betyde mere automation og flere robotter ude i produktionen, må vi tage højde for udviklingerne ovenover.

Øget produktion i sommermånederne kunne tyde på et øget behov for udvidelse af allerede eksisterende robotcelleanlæg og nye automationsprojekter. Modsat kunne den nuværende opbremsning i økonomien signalerer sparretider de næste par måneder. At vi har nået højdepunktet for 2022 i Juni. 

Villighed til innovation under krise har vist sig (under Corona i mindske fald) at have været en bedre strategi for øget omsætning end besparelser og overlevelsestilstand. Om dette fortsætter med at være tilfældet tilsvarende under krigen i Ukraine og den høje inflation i 2022 må tiden vise.

Den spåede mætning af automation og robotter i dansk produktion fra 2017 mod 2020 holder måske ikke stik længere. Flere muligheder er tilgængelig, og mange opgaver, simple som komplicerede, kan automatiseres med industrirobotter eller delvist automatiseres med hjælp fra kollaborative robotter.


Har din virksomhed haft automation i tankerne, men kører driften videre på de nuværende markedsbetingelser? 

For mange virksomheder er det en gevinst at sætte skub i automationen, især under nuværende markedsvilkår. Du kan altid kontakte os for en uforpligtende samtale. 

info@ztec.dk
71 60 50 00

Tak fordi du læste med!